Disclaimer

Bewustwoording.nl is een handelsnaam van IDB Communicatie (Kv34296021 te Amsterdam), hierna te noemen Bewustwoording.nl. Bewustwoording.nl verleent hierbij toegang tot de website www.bewustwoording.nl, en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door Bewustwoording.nl en derden zijn aangeleverd. Bewustwoording.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling(en) te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW.

Beperkte aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website van Bewustwoording.nl kunnen geen rechten worden ontleend. De resultaten zullen van persoon tot persoon verschillen. Het is jouw taak om doelen te stellen en mijn taak om jou te helpen deze te realiseren. In het algemeen krijg je uit een training- of coachingstraject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. De prijzen op deze website zijn exclusief BTW.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bewustwoording.nl informatie, beeldmateriaal en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bewustwoording.nl.